• ดูคำถาม
  • ตั้งคำถาม
  • ค้นหาคำถาม

ลำดับ ชื่อผู้ถาม หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 Danielnal drug test strips 0 0 2021-03-04 00:09:23
2 WalterNak drug screening 0 0 2021-03-02 08:44:15
3 WilliamThous drug testing sacramento 0 0 2021-03-01 11:41:39
4 wjcglcjgtk vrIMHfQEY 1 0 2021-02-28 16:26:54
5 พัดธิชา ใบสมัครสอบ 20 0 2020-10-31 05:55:38
6 ชัยชนะ ชำนาญพล ติดต่อรับวุฒิอนุปริญญา 16 0 2019-11-21 17:22:13
7 นาย ภัทรภณ บูรณากาญจน์ หลักสูตรปริญญาเอกสาขา วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม 40 0 2019-11-10 10:30:37
8 smirnov สอบถามผลสอบวัดความรู้อังกฤษ ปี1 ครับ 26 0 2019-11-18 15:50:33
9 สริลฎา โชติพิทักษ์ ไม่ได้เข้ารับปริญญา 61 0 2020-07-07 18:07:30
10 นางฐณมน สมชนะ กรณีเป็นนักศึกษาตกค้าง 52114 557 2020-06-09 08:43:43
11 ฐณมน สมชนะ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 หรือไม่ 101 1 2020-05-18 05:33:18

  
ตั้งคำถาม
   หัวข้อคำถาม *  
   รายละเอียด *  
   ชื่อผู้ตั้งคำถาม *  
   อีเมล์ผู้ตั้งคำถาม *  
 
ข้อตกลงในการตั้งคำถาม
  1. ต้องเป็นคำถามเกี่ยวกับงานวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาต่อ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
  2. คำถามจะถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบก่อน คำถามจึงจะแสดงบนหน้าเว็บได้