• ปี 2567
 • ปี 2565
 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562

ขั้นตอนการทำงาน KM GRAD VRU
 • บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการนำระบบ KM GRAD VRU ให้บริการกับนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  โดยมีคู่มือการใช้งาน และมีบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยที่คอยอำนวยความสะดวกในการอธิบายการใช้งาน ดังภาพ • แนวปฏิบัติที่ดี


  ขั้นตอนการทำงาน e-Graduate plus
 • บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการนำระบบ e-Graduate VRU+ ไปให้บริการกับนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  โดยมีคู่มือการใช้งาน และมีบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยที่คอยอำนวยความสะดวกในการอธิบายการใช้งาน ดังภาพ • แนวปฏิบัติที่ดี

   

  ข้อกำหนดการใช้งาน | นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล


  สงวนลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
  โทรศัพท์  0-2529-4046 , 0-2529-1638 ต่อ 401-403 เบอร์ภายใน 488 โทรสาร 0-2529-1638 ต่อ 406