"ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ช่วงเช้า"