ประชุมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด