บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน "SUSTAINABLE VRU มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุล และยั่งยืน" และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์ที่ได้รับรางวัล