บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564